Regulamin serwisu Aflofarm

 • Definicje:

  Serwis – strona internetowa pod adresem: aflofarm.com.pl

  Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy aflofarm.com.pl

  Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.aflofarm.com..pl - Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany również dalej „Aflofarm”.

 • Treści, loga oraz wszelkie inne materiały zamieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

 • Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniana, drukowana, kopiowana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 • Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.
 • Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela serwisu internetowego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 • Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.
 • Jakiekolwiek wykorzystywanie produktów leczniczych wymienionych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii i leczenia.
 • Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczące różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. w każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Aflofarm zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.
 • Aflofarm nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.